О нама

Comments Off on О нама

Оснивање

Прва предшколска установа за васпитање и образовање дјеце узраста од 3 до 7 година, на општини Лопаре основана је 1981. године. Под називом „Радна организација предшколског васпитања и образовања“ ова установа успјешно је дјеловала све до почетка рата на овим просторима.

Одлуком СО-е Лопаре децембра 1998. установа наставља са радом,под називом „Дјечији вртић Лопаре“.

 Објекат

Објекат Дјечијег вртића саграђен је 1980. године, намјенски у сврху васпитања и образовања дјеце од 3 године до поласка у школу и налази се 2.200м2 дворишног простора.

1. Објекат назив: Дјечији вртић Руководилац: Даниела Цвијановић 
 Бр. раднихпросторија Површина Број осталихНамјена Укупна површина Процијене стања
5 170 м Трпезарија      (1)Оставе             (2)Ходници         (2)Санит. Прост. (2) 2360 м задовољава

 

Укупна површина затвореног простора 360 м2 , а површина дворишта је 1840 м2.

У погледу простора ова установа испуњава све услове за рад, што подразумијева простор који може прихватити 90 дјеце потенцијалних корисника наших услуга.

 

Comments are closed.