Запослени

Comments Off on Запослени

 

–         Директор 1, ( висока школска спрема) васпитач у предшколској установи, 10 година радног искуства

–         Васпитач 1, (виша васпитачка школа), 38 године радног стажа,

–     Ложач-домар-економ 1, (средња стручна спрема), 14 година стажа,

–         Куварица 1, (квалификовани кувар), 28 година радног стажа,

–         Спремачица ½ (средња стручна спрема) 22 година стажа

Comments are closed.